Menu ccc

<波仕特28週年慶>快速又優惠的引子合成&基因合成

波仕特週年慶!好康在這裡!   Primer又快又便宜最低2 OD 只要 $7/...

Read More
<波仕特28週年慶>VWR/Amresco~給您最好的Chemicals

 波仕特28週年慶!   波仕特提供最好的實驗室藥品: 種類包羅萬...

Read More
<波仕特28週年慶>波仕特~超強第四代Mini獻給您

  全新第四代Gene-Spin Mini kit 1-4-3 DNA Extra...

Read More
波仕特28週年慶~IWAKI特賣

IWAKI 極究日本工匠技藝 讓您細胞培養無往不利   慶祝波...

Read More
波仕特熱銷回饋專案《蛋白質電泳優惠專刊》

波仕特熱銷回饋專案《蛋白質電泳優惠專刊》 熱銷Axry/Bis買二送一,全刊還滿萬八折 (促銷...

Read More