Protech 國內合成
特色實驗不等人,要快請來這!
純化等級Desalt、OPC、PAGE、HPLC
到貨時間Desalt 及 OPC 等級 2~3 天,特殊 7 個工作天

下載產品說明 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

線上訂購


 

若尚未建立”訂購人”資料,請先到”會員專區”建立後,再回此畫面訂購!


範例下載 匯入
避免資料流失,請先選擇欄位列數
Total Length
(必填)(必填)(必填)(必填)
No. Name Sequences (5' -> 3') Scale Purification Length
請記得到第二步驟按(送出訂單)喔!